Verzekering LEDEN

vzw Kangarooz is aangesloten bij SPORTA – federatie. De verzekering verloopt via deze weg.

Schriftelijke ongevalsaangifte

Informatie over de sportverzekering

 AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL

Hierbij wat uitleg i.v.m. aangifte van ongeval aan de verzekering, hopelijk heb je deze documenten niet nodig, maar lees dit toch vooraf eens door.

Wij raden aan om bij ongeval altijd de aangifte in te vullen, ook als je twijfelt als je wel naar de doctor zal gaan. Wordt het na enkele dagen erger, dan kan je terugvallen op de verzekering. Als er 5 dagen verlopen zijn zonder aangifte, kan er geen aangifte meer gebeuren.

Kangarooz is aangesloten bij de sporta federatie en van hieruit wordt gevraagd om de ongevalsaangifte ‘online’ te doen door een bestuurslid van onze vereniging, en dit zo snel mogelijk na het ongeval. Het doktersattest dient wel per post toegestuurd te worden na ontvangst van het dossiernummer. Een aangifte kan ook schriftelijk door het invullen van het aangifteformulier en deze binnen de 5 dagen op te sturen naar Sporta federatie ( zie verder ).

Hoe ons te bereiken :
– Email : info@kangarooz.be

verwerking online

Nodige gegevens voor de on-line aangifte :

– datum en uur van het ongeval
– lichamelijke en/of materiele schade
– eigen schade, schade toegebracht aan andere verzekerde of derde
– naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum van betrokkenen
– omschrijving ongeval
– indien P.V. opgemaakt, nummer P.V. en datum
– aard en plaats van het letsel, werk onbekwaam ?

verwerking papier

Gegevens voor het invullen van de papieren aangifte :
– clubnaam : Kangarooz
– clubnummer : WV080
– naam clubverantwoordelijke : Vanden Broucke
– voornaam : Bart
– adres : Laagweide 39, 8560 Gullegem
– tel. GSM : 0498/86.33.35
– Email : bart.vanden.broucke66@gmail.com
– functie binnen de club : bestuurder
Iemand van het bestuur dient deze gegevens te ondertekenen. Het is echter belangrijker het document tijdig op te sturen en niet te wachten op deze handtekening.

algemene opmerking

Kangarooz hoopt hiermee voldoende informatie bezorgd te hebben, wat te doen bij een ongeval, zodat je op een rustige manier kan herstellen, wat toch het belangrijkste is.

Zijn er nog vragen, je kan ons altijd bereiken via email.